Se incarca ... ...
Conditii generale de calatorie

Termenii şi condiţiile generale de călătorie şi de afaceri ale companiei ETI GmbH

 

Varianta  armonizată,  în  conformitate  cu  Legea  modificată  privind  protecţia  consumatorului (Monitorul Oficial Federal nr. 247/93) precum şi cu Legea modificată privind dreptul la garanţii (Monitorul Oficial Federal nr. I 48/2001).

Amendarea legilor de mai sus a fost dezbătută în cadrul consiliului consultativ privind politica protecţiei  consumatorilor  al  Ministrului  Sănătăţii,  Sportului  şi  Protecţiei  Consumatorului, respectând astfel prevederile art. 73, alineatul 1 din Legea din anul 1994 privind exercitarea unei meserii, respectiv a art. 8. din Ordinul Ministrului Federal al Economiei privind dispoziţiile de aplicare, prevăzute pentru agenţiile de voiaj (în prezent, art. 6. Monitorul Oficial Federal nr. II 401/98).

Agenţia de voiaj poate să funcţioneze ca şi agenţie de turism (capitolul A), şi ca şi tur-operator (capitolul B). Agenţia de turism îşi asumă obligaţia să se ocupe şi de satisfacerea cerinţelor privind şi alte servicii (organizatori, companii de transport, hoteluri,. etc.). Poate fi considerat tur-operator,  acea  afacere  care  oferă  mai  multe  tipuri  de  servicii  turistice  la  preţ  forfetar (călătorii şi activităţi de tur-operator la preţ forfetar) sau unele servicii turistice ce sunt oferite ca şi  servicii  proprii, iar pentru acest lucru se pun la dispoziţie prospecte, broşuri  etc. Acea companie care se prezintă ca şi tur-operator, poate să desfăşoare şi activităţi de agenţie de turism,  în  cazul  în  care  intermediază  şi  servicii  străine  (de  exemplu:  excursii  facultative  în

staţiune)  şi  dacă  atrage  atenţia  asupra  acestei  activităţi  de  agenţie  de  turism.  Termenii  şi condiţiile de mai jos se aplică ca şi text contractual, în temeiul cărora agenţiile de voiaj încheie contracte  cu  clienţii  lor  /  cu  pasagerii  (menţiune:  în  conformitate  cu  Legea  protecţiei consumatorilor)  în  general,  în  calitate  de  agenţii  de  turism  (capitolul  A)  sau  tur-operatori (capitolul  B). Termenii  şi  condiţiile  speciale  ale  companiilor  de  transport  (de  exemplu:  tren, autobus,  avion  şi  navă)  şi  ale  altor  prestatori  ale  căror  servicii  ce  au  fost  intermediate, beneficiază  de  prioritate  în  cazul  tur-operatorilor  care  desfăşoară  activităţi  de  agenţie  de turism.

 

 1. AGENŢIA DE VOIAJ, ÎN CALITATE DE AGENŢIE DE TURISM

 

Termenii şi condiţiile din rândurile de mai jos, reprezintă bazele acelui contract (Contract de Marketing Comercial), care va fi încheiat între clienţi şi o agenţie de turism.

 

 1. Rezervare de locuri / Încheierea contractului

 

Rezervarea locurilor se poate realiza în scris, sau pe cale verbală (şi prin telefon). Rezervările de locuri ce s-au realizat în scris, sau pe cale verbală, trebuie să fie confirmate în scris fără întârziere de către agenţia de voiaj. Agenţiile de voiaj trebuie să folosească acele formulare de rezervare, care să conţină toate datele relevante privind comenzile clientului, făcând referire la anunţul privind călătoria (catalog, prospect, etc.), care reprezintă temeiul rezervării. În ceea ce priveşte serviciile proprii şi serviciile intermediate ale tur-operatorului, agenţia de turism este obligată să facă referire la TERMENII ŞI CONDIŢIILE GENERALE ALE CĂLĂTORIEI – respectând astfel art. 6 din dispoziţiile de aplicare prevăzute pentru agenţiile de voiaj, este de asemenea obligată să atragă atenţia – într-un mod ce se poate dovedi – asupra termenilor şi condiţiilor de călătorie ce diferă de acestea, iar în acest caz este obligată să înmâneze pasagerului aceşti termeni  şi  condiţii  înainte  de  a  încheia  contractul.  În  cazul  în  care  are  loc  intermedierea serviciilor  unui  antreprenor  din  străinătate  (furnizor  de  servicii,  tur-operator),  atunci  există posibilitatea  să  se  aplice  şi  legislaţia  din  străinătate.  Acea  persoană  care  efectuează  o rezervare  de  loc  pentru  propria  persoană  sau  pentru  o  terţă  parte,  prin  acest  fapt  este considerat mandant, iar în cazul în care nu declară altceva, îşi va asuma responsabilităţile care decurg din mandat, faţă de agenţia de voiaj (plăţi, renunţare la contract, etc.). În momentul rezervării locurilor, agenţia de voiaj are dreptul să solicite taxe de administrare şi o plată în avans  (minimă).  Plata  completă  a  taxei  de  înregistrare,  respectiv  rambursarea  cheltuielilor curente în numerar (cheltuieli cu telefonul, cheltuieli cu faxul, etc.), va avea loc la agenţia de voiaj  în  momentul  predării  documentelor  de  călătorie  din  partea  tur-operatorului,  sau  a furnizorului  de  servicii  (nu  sunt  incluse  aici  actele  personale).  Acele  agenţii  de  voiaj  care înregistrează  rezervări  de locuri, sunt  obligate să predea  pasagerului  în  momentul  încheierii contractului,   sau   imediat   după   aceasta,   dovada   contractului   de   călătorie   (confirmarea călătoriei).

 

 1. Informaţii şi alte servicii auxiliare

 

2.1.Informaţii  despre  reglementările  privind  paşaportul,  viza,  valuta,  vama  şi  normele  de sănătate: Este cunoscut faptul că în cazul călătoriei în străinătate este nevoie în general de un paşaport  valabil.  Pe  lângă  acest  fapt,  agenţia  de  voiaj  este  obligată  să  informeze  clientul despre reglementările privind paşaportul străin, viza, şi normele de sănătate de la frontieră, respectiv,  la  cerere,  reglementările  privind  valuta  şi  vama,  în  cazul  în  care  există  acces  la aceste reglementări în Austria. De altfel, clientul este responsabil personal pentru respectarea acestor reglementări. Dacă acest lucru este posibil, agenţia de voiaj se angajează să obţină viza necesară în cazul dat, contra cost. La cerere, în funcţie de posibilităţi, agenţia de voiaj va da  informaţii  despre  reglementările  speciale  referitoare  la  cetăţenii  străini,  persoanele  fără cetăţenie, respectiv cele cu cetăţenie dublă.

 

2.2. Informaţii cu privire la serviciile turistice: agenţia de voiaj este obligată, după cele mai bune  cunoştinţe  ale  sale,  să  dea  informaţii  cu  privire  la  serviciile  intermediate  ale  tur- operatorului  sau  ale  prestatorului  de  servicii,  luând  în  considerare  natura  contractului concret, sau a particularităţilor ţării de destinaţie, sau a localităţii de destinaţie.

 

 1. Statutul legal şi garanţii

Garanţiile  asumate  de  agenţia  de  voiaj  acoperă  următoarele:  alegerea  diligentă  a  tur- operatorului,  respectiv  a  furnizorului  de  servicii  respectiv,  precum  şi  evaluarea  diligentă  a

experienţelor  acumulate,  furnizarea  de  servicii  impecabile  –  cuprinzând  aici  şi  informarea corespunzătoare a clientului şi predarea documentelor de călătorie –, transmiterea confirmată a  informaţiilor,  declaraţiilor  de  intenţie  (de  exemplu:  modificarea  serviciului  convenit  sau  a preţului convenit, declaraţiile de renunţare, reclamaţiile) şi a plăţilor între client şi compania

intermediată (şi vice-versa). Agenţia de voiaj nu îşi asumă responsabilitatea pentru executarea serviciului intermediat, respectiv comandat de către aceasta. Agenţia de voiaj are obligaţia să comunice clientului în cadrul confirmării călătoriei, denumirea exactă a companiei, denumirea

serviciului,  adresa  tur-operatorului,  iar  în  anumite  cazuri  datele  unei  companii  de  asigurări, dacă aceste date nu figurau deja într-un prospect, catalog sau în celelalte materiale publicitare detailate. În cazul în care a omis să facă acest lucru, poartă aceeaşi răspundere către client ca şi tur-operatorul în sine, respectiv furnizorul de servicii.

 

 

 1. Circumstanţe care împiedică executarea serviciilor

 

În  cazul  în  care  agenţia  de  voiaj  nu  îşi  îndeplineşte  obligaţiile  ce  îi  revin  din  relaţia contractuală,  atunci  este  obligat  să  despăgubească  clientul  pentru  prejudiciile  cauzate  prin acest lucru, dacă nu poate să dovedească  existenţa unui  fapt voit sau neglijenţă din partea acestuia.  În  cazul  în  care  nu  s-a  încălcat  grav  contractul,  agenţia  de  voiaj  este  obligată  să despăgubească clientul pentru prejudiciile cauzate prin acest lucru, până la limita comisionului ce îi revine pentru afacerea intermediată.

 

 1. AGENŢIA DE VOIAJ, ÎN CALITATE DE TUR-OPERATOR

 

Termenii şi condiţiile din rândurile de mai jos, reprezintă bazele acelui contract (în continuare: contract de călătorie), care va fi încheiat între persoana care rezervă locul, şi ori direct cu tur- operatorul, ori prin intermediul agenţiei de turism. În cazul încheierii indirecte a contractului, responsabilităţile  agenţiei  de  turism  se  referă  implicit  şi  la  tur-operator.  Tur-operatorul recunoaşte într-o măsură deplină aceşti TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE CONTRACTUALE, iar toate  abaterile  de  la  acestea,  vor  fi  specificate  în  toate  documentele  de  publicitate,  în conformitate cu art. 6 din dispoziţiile de aplicare, prevăzute pentru agenţiile de voiaj.

 

 1. Rezervarea locului / încheierea contractului

 

Contractul  de  călătorie  va  lua  fiinţă  între  persoana  care  face  rezervarea  şi  compania  care organizează călătoria (tur-operatorul) doar în acel caz, când aceştia convin asupra elementelor relevante de conţinut ale contractului (preţ, serviciu şi termene). În temeiul acestui contract se vor naşte drepturile şi obligaţiile clientului.

 

 1. Schimbarea persoanei clientului care participă la călătorie

 

Schimbarea  persoanei  clientului  care  participă  la  călătorie  este  posibilă  în  cazul  în  care înlocuitorul  corespunde  tuturor  condiţiilor  privind  participarea.  Înlocuirea  persoanei  se  poate realiza prin două modalităţi.

 

2.1.Cesionarea  drepturilor  privind  serviciile  turistice:  vor  rămâne  în  continuare  obligaţiile persoanei care rezervă locul ce provin din contractul de călătorie, dacă acesta  îşi cesionează toate drepturile, sau doar unele drepturi rezultate din contract către o terţă parte. În acest caz persoana care rezervă călătoria trebuie să suporte cheltuielile suplimentare generate din acest motiv.

 

2.2.Cesionarea  pachetului  de  servicii  turistice:  în  cazul  în  care  clientul  este  împiedicat  să beneficieze de pachetul de servicii turistice, atunci poate să-şi cesioneze relaţiile contractuale către  o  altă  persoană.  Cesionarea  trebuie  comunicată  tur-operatorului,  direct  sau  prin intermediul  agenţiei  de  turism,  într-un  termen  corespunzător,  înainte  de  data  plecării.  Tur- operatorul are dreptul să comunice un termen premergător concret. Cedentul şi terţul implicat în  cesionare,  îşi  vor  asuma  în  comun  răspunderea  pentru  plata  taxei  care  nu  a  fost  încă achitată, respectiv a cheltuielilor suplimentare care s-au ivit din cauza cesiunii.

 

 

 1. Conţinutul contractului, informare şi alte servicii auxiliare

 

În afară de obligaţia de informare care se referă şi la agenţia de turism (reglementările privind paşaportul, viza, valuta, vama şi normele de sănătate de la frontieră), tur-operatorul trebuie să  furnizeze,  într-un  mod  adecvat,  informaţii  despre  serviciile  oferite  de  către  acesta. Serviciile,  prezentările  informative  din  catalogul,  respectiv  prospectul  valabil  în  momentul rezervării, precum şi informaţiile adiţionale reprezintă obiectul contractului, cu excepţia cazului în care părţile au convenit într-un mod diferit de acestea, în momentul rezervării. Însă, este recomandat, ca aceste înţelegeri să fie stabilite şi în scris.

 

 1. Călătorii asociate cu riscuri specifice

 

În cazul unei călătorii asociate cu riscuri specifice (de exemplu: călătoriile de tip expediţie) tur- operatorul  nu  va  fi  responsabil  pentru  consecinţele ivite ca urmare  a  apariţiei  riscului, dacă aceasta este în afara sferei sale de responsabilităţi. Rămâne în sarcina tur-operatului obligaţia de a pregăti cu diligenţă călătoria, şi obligaţia de a alege cu atenţie persoanele şi companiile însărcinate de a efectua anumite servicii din cadrul călătoriei.

 

 1. Temeiul legal   în   cazul   apariţiei   unor   circumstanţe   care   împiedică   executarea

serviciilor

 

5.1. Garanţie: În cazul unui serviciu nerealizat sau executat incomplet, clientul poate să emită pretenţii  de  garanţie.  Prin  acest  mod,  clientul  îşi  dă  acordul  ca  tur-operatorul  să  ofere  o reducere de preţ corespunzătoare cu nivelul pretenţiei care s-a generat datorită acestor cauze, sau să ofere un serviciu înlocuitor, sau să repare serviciul incomplet. Problema ivită poate fi soluţionată  şi  prin  eliminarea  deficienţelor,  sau  se  oferă  servicii  de  aceeaşi  valoare,  sau  de valoare superioară, acest lucru fiind acceptat şi de către client.

 

5.2.Despăgubiri:  În  cazul  în  care  tur-operatorul  sau  suplinitorii  acestuia  îşi  vor  încălca  din propria vină obligaţiile provenite din relaţia contractuală, atunci sunt obligaţi să despăgubească clientul pentru prejudiciile cauzate prin acest lucru. În cazul în care tur-operatorul are obligaţia să garanteze şi pentru activităţile altor persoane decât cele ale angajaţilor proprii, doar atunci va  fi  responsabil  pentru  prejudicii  –  cu  excepţia  daunelor  personale  –  când  nu  poate  să dovedească  faptul  că  prejudiciul  nu  a  fost  provocat  de  neglijenţa  involuntară  sau  gravă  a acestor persoane. Cu excepţia faptelor săvârşite în mod voit sau neglijent, tur-operatorul nu este obligat să îşi asume răspunderea pentru obiectele care de obicei nu fac parte din bagajul unui călător, cu excepţia cazului în care, tur-operatorul le-a preluat spre păstrare, cunoscând aceste circumstanţe. Din acest motiv nu este recomandat pentru client să ia cu el obiecte de valoare deosebit de mare. Se recomandă totodată să-şi păstreze obiectele luate cu el într-un mod adecvat.

 

5.3.   Comunicarea   deficienţelor:   Clientul   are   obligaţia   să   comunice   fără   întârziere reprezentantului  tur-operatorului,  toate  acele  deficienţe  ale  executării  contractului  care  sunt constatate pe parcursul călătoriei. Acest lucru presupune faptul că a luat cunoştinţă de acest tip de deficienţă şi aceasta a putut fi constatată la faţa locului, fără a depune un efort deosebit. Neefectuarea acestei comunicări de către client, nu aduce atingere pretenţiilor sale de garanţie stabilite  la  punctul  5.1.  Cu  toate  acestea,  omisiunea  comunicării  poate  fi  considerată  o responsabilitate parţială ce i se poate imputa, fapt ce îi poate diminua până la un anumit nivel eventuala  pretenţie  de  despăgubire.  Tur-operatorul  este  obligat  să  atenţioneze  clientul  fără întârziere despre această obligaţie de informare, ori direct în scris, ori prin intermediul agenţiei de turism. Clientul trebuie informat în timp şi despre faptul că nerespectarea acestei obligaţii nu  îi  vor  aduce  atingere  pretenţiilor  de  garanţie,  însă  i  se  poate  imputa  în  calitate  de responsabilitate parţială. În funcţie de un anumit caz  – dacă nu este prezent la faţa locului reprezentantul  furnizorului  de  servicii   –  trebuie  informat  despre  deficienţe,  acela  care efectuează serviciul (ca de exemplu: hotelul, compania aeriană), sau direct tur-operatorul şi trebuie să se ceară asistenţă.

 

5.4.Legi speciale privind drepturile la garanţie: în cazul călătoriei cu avionul, tur-operatorul are obligaţia să-şi asume răspunderea în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Varşovia şi a Acordului suplimentar, iar în cazul transportului cu trenul sau cu autobuzul, în conformitate cu legislaţia privind garanţiile, în cazul transportului pe cale ferată sau pe cale rutieră.

 

 

 

 1. Valorificarea altor pretenţii

 

În scopul de a-şi valorifica pretenţiile mai uşor, se recomandă clientului ca în cazul nerealizării sau  realizării  incomplete  a  serviciilor  să  ceară  o  dovadă  scrisă,  respectiv  să  se  asigure  cu documente, dovezi  şi martori. Pretenţiile de garanţie ale consumatorilor pot fi valorificate în termen  de  2  ani,  iar  pretenţiile  de  despăgubiri  se  prescriu  după  3  ani.  Este  recomandat  în interesul  călătorului,  ca  acesta  să-şi  valorifice  pretenţiile  direct  faţă  de  tur-operator  sau agenţiile  de  voiaj  care  desfăşoară  activităţi  de  agenţie  de  turism,  imediat  ce  s-a  întors  din călătorie, deoarece în cazul întârzierii reclamaţiei, poate să întâmpine dificultăţi de probaţiune.

 

 1. Rezilierea contractului

 

7.1. Rezilierea contratului de către client înainte de a începe călătoria:

 

a)Reziliere fără plata unei taxe de anulare

Indiferent  de  drepturile de  reziliere  asigurate  prin  legislaţie,  clientul  are  dreptul  să  rezilieze contractul înainte de a începe călătoria - fără ca tur-operatorul să poată emite vreo pretenţie împotriva  sa  –în  următoarele  cazuri:  în  cazul  în  care  se  modifică  semnificativ  elementele relevante de conţinut ale contractului, incluzând aici şi taxa de participare. În toate cazurile, anularea destinaţiei prestabilite, sau respectiv a naturii pachetului de servicii turistice, precum şi  majorarea  cu  peste  10%  a  preţului  convenit,  în  conformitate  cu  capitolul  8.1.,  poate  fi considerată modificare contract. Tur-operatorul este obligat să motiveze fără întârziere faţă de client,  ori  direct,  ori  prin  intermediul  agenţiei  de  voiaj,  cauza  modificării  contractului  şi  să-l informeze  despre  acea  posibilitate  de  a  alege,  între  a  accepta  modificarea  contractului,  sau între a rezilia contractul; clientul are obligaţia de a-şi exercita fără întârziere acest drept de a alege. În cazul în care tur-operatorul este responsabil pentru producerea evenimentului care a provocat   rezilierea   contractului   de   către   client,   atunci   tur-operatorul   este   obligat   să despăgubească clientul pentru prejudiciul cauzat.

 

b)Solicitarea unui serviciu de înlocuire

În cazul în care clientul nu doreşte să beneficieze de dreptul de reziliere specificat la punctul a) şi  în  cazul  în  care  are  loc  o  anulare  care  nu  poate  fi  imputată  clientului,  acesta  poate  să solicite, în locul unei rezilieri a contractului, ca tur-operatorul să înlocuiască serviciul printr-un pachet  de  aceeaşi  valoare,  în  cazul  în  care  tur-operatorul  are  posibilitatea  să-i  ofere  acest serviciu. Pe lângă exercitarea dreptului de a alege, clientul are dreptul la despăgubiri pentru neexecutarea contratului, dacă este vorba despre cazurile specificate la punctul 7.2.

 

 1. c) Reziliere prin plata unei taxe de anulare

Taxa  de  anulare  este  proporţională  cu  taxa  de  participare,  şi  în  ceea  ce  priveşte  valoarea acesteia, depinde de data declaraţiei de renunţare, respectiv de tipul călătoriei respective. Taxa  de  participare,  respectiv  taxa  de  participare  forfetară  reprezintă  preţul  complet  al serviciului, ce a  fost  convenit  prin contract.  În  toate cazurile, care nu  au  fost  enumerate la punctul a), clientul are dreptul să rezilieze contractul prin achitarea taxei de anulare. În cazul în  care  nivelul  taxei  de  anulare  este  disproporţională,  aceasta  poate  fi  diminuată  de  către instanţă. În funcţie de tipurile de călătorie, taxe de anulare per persoană sunt următoarele:

 

 1. În cazul  zborurilor  Charter,  grupurilor  IT  (călătorii  în  grup  la  preţ  forfetar  pentru  curse regulate), circuite pentru grupuri (călătorii de mai multe zile)

cu 30 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 10% din taxa de participare,

cu 29–20 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 30% din taxa de participare,

cu 19–10 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 50% din taxa de participare,

cu 9 – 4 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 65% din taxa de participare,

cu 3 de zile (72 de ore) înainte de data de pornire a călătoriei, 85% din taxa de participare.

 

 1. IT individuale (curse la preţ forfetar calculat pentru o persoană, pentru zboruri regulate),

călătorii cu trenul în grup (cu excepţia trenurilor speciale)

cu 30 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 10% din taxa de participare,

cu 29–20 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 15% din taxa de participare, cu 19–10 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 20% din taxa de participare,

cu 9 – 4 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 30% din taxa de participare,

cu 3 de zile (72 de ore) înainte de data de pornire a călătoriei, 45% din taxa de participare.

 

Pentru cazările la hoteluri, apartamente, croaziere, excursii de o zi cu autobuzul, călătoriile cu trenuri  speciale,  zborurile  regulate  la  preţ  redus,  sunt  valabile  anumite  condiţii  speciale. Acestea trebuie specificate detailat în cadrul pachetului.

 

 1. În cazul zborurilor  cu  marcajul  „MIXX“  vor  fi  valabile  următoarele  condiţii:  cu  30  de  zile înainte de data de pornire a călătoriei, 35% din taxa de participare, cu 29–15 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 65% din taxa de participare, cu 14-7 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 75% din taxa de participare, cu 6- 3 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 85% din taxa de participare, cu 2 de zile înainte de data de pornire a călătoriei şi în cazul neprezentării pasagerului, 95% din taxa de participare.

 

 

Declaraţia de renunţare

În cazul rezilierii contractului se aplică următoarele: clientul (mandatarul) poate să comunice

agenţiei de voiaj la care a făcut rezervarea călătoriei, că doreşte să anuleze contractul. În cazul anulării, este recomandat ca aceasta să se facă printr-o scrisoare recomandată, sau printr-o declaraţie în scris înmânată personal.

 

 1. d) No-show (neprezentare)

Atunci  există  un  caz  de  neprezentare,  când  clientul  nu  se  prezintă  la  pornirea  călătoriei, deoarece  nu  doreşte  să  participe  la  aceasta,  sau  din  cauza  unei  neglijenţe  sau  a  unei intervenţii accidentale suferite şi întârzie de la plecare. În cazul în care s-a clarificat faptul că, clientul nu poate sau nu mai doreşte serviciul turistic nerealizat, în cazul tipurilor de călătorii enumerate la punctul c) 1. (zboruri charter, etc.), trebuie să achite 85% din preţul călătoriei, iar în cazul celor enumerate la punctul c) 2. (IT individual, etc.), 45%-din taxa de călătorie. În cazul în care există o disproporţionalitate a valorilor specificate mai sus, în cazuri particulare instanţa poate să diminueze nivelul acestora.

 

7.2.Rezilierea contractului de către tur-operator înainte de a începe călătoria:

 1. a) Tur-operatorul nu este obligat să execute contractul, dacă nu s-a adunat numărul minim de participanţi specificat anterior  în  anunţ,  iar  tur-operatorul  a  comunicat  în  scris  clientului anularea   în   termenul   prevăzut   în   prezentarea   pachetului   de   servicii   turistice,   sau   în următoarele termene specificate mai jos:

–în cazul unor călătorii de peste 6 zile, cu cel puţin 20 de zile înainte de plecare,

–în cazul unor călătorii între 2 şi 6 cu cel puţin 7 de zile înainte de plecare,

–în cazul unor excursii de 1 zi, cu cel puţin 48 de ore înainte de plecare.

În cazul în care nu se obţine numărul minim de participanţi din cauza unei neglijenţe a tur- operatorului, ce depăşeşte  o neglijenţă  nesemnificativă, clientul  poate să  ceară  despăgubiri. Cuantumul  acesteia  va  fi  aceeaşi  cu  cuantumul  taxei  de  anulare.  Nu  sunt  excluse  nici pretenţiile de despăgubiri în cazul unor pagube care depăşesc această valoare.

 

 1. b) Anularea din cauza unor evenimente de forţă majoră, care are loc din cauza producerii unor evenimente neprevăzute, care  au  fost  dincolo  de  puterea  de  influenţă  a  celui  care  invocă producerea evenimentului de forţă majoră, şi a căror efecte nu puteau fi evitate nici printr-o diligenţă  rezonabilă. Nu  sunt incluse aici  cazurile de suprarezervări, dar în  schimb  se includ măsurile luate de guverne, grevele, războaiele şi evenimentele militare, epidemiile, dezastrele naturale,

 

 1. c) În cazurile enumerate la punctele a) şi b), clientul va primi înapoi suma achitată. Clientului îi revine dreptul de alegere prevăzut la punctul 1.b), alineatul 1.

 

7.3.Rezilierea contractului de către tur-operator după începerea călătoriei: Tur-operatorul nu este  obligat  să  îndeplinească  contractul,  în  cazul  în  care  clientul  disturbă  în  mod  constant derularea  călătoriei  printr-un  comportament  inacceptabil  în  cadrul  unei  călătorii  în  grup,  în pofida avertismentelor repetate. În acest caz, clientul este obligat să acopere prejudiciul tur- operatului, dacă este vinovat de producerea acesteia.

 

7.4.Compania  ETI  îşi  rezervă  dreptul  de  a  cere  despăgubiri  concrete  de  valoare  mai  mare, diferite  de  taxele  de  anulare  forfetare  de  mai  sus,  în  cazul  în  care  compania  ETI  poate  să dovedească  faptul  că  a  avut  cheltuieli  mai  mari  decât  taxa  forfetară  stabilită  pentru  cazul respectiv.  În  acest  caz  compania  ETI  este  obligată  să  specifice  concret  şi  să  justifice despăgubirile  solicitate  prin  luarea  în  considerare  a  cheltuielilor  economisite,  respectiv  a eventualelor  alte  servicii  turistice.  Acest  lucru  este  valabil  în  special  în  cazul  călătoriilor  cu marcajul „MIXX“.

 

7.5.Înainte de începerea călătoriei, pasagerul poate să solicite să fie înlocuit de o terţă parte în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractul de călătorie. În acest caz partea care a încheiat contractul, este obligată să plătească câte 29,- euro pentru fiecare cesionare, pentru  modificarea  documentelor  de  călătorie.  În  cazul  concret  al  zborurilor  cu  marcajul

„MIXX“  se  pot  genera,  respectiv  se  pot  plăti  cheltuieli  de  cesionare  mai  mari, în  funcţie  de taxele companiei aeriene respective. Tur-operatorul poate refuza includerea în călătorie a terţei părţi, în cazul în care nu corespunde condiţiilor speciale de călătorie, normele de drept interzic

participarea  acestuia,  sau  solicitarea  de  înlocuire  a  ajuns  atât  de  târziu,  încât  furnizorii serviciilor respective nu mai pot fi anunţaţi la timp despre acest lucru. În cazul în care intervine şi o terţă persoană în contract, atunci aceasta şi pasagerul vor răspunde în solidaritate faţă de

tur-operator  în  calitate  de  debitori,  pentru  achitarea  taxei  de  participare  şi  a  cheltuielilor suplimentare care s-au ivit din cauza includerii în contract a terţei persoane.

 

 1. Modificarea contractului

 

8.1.  Modificări  de  preţ:  tur-operatorul  îşi  rezervă  dreptul  să  majoreze  taxa  de  participare confirmată prin rezervare, din cauza unor motive care sunt independente de voinţa sa, în cazul în care între data încheierii contractului şi data călătoriei există o perioadă mai mare de 2 luni. Asemenea motive exclusive sunt modificarea cheltuielilor de transport (de exemplu: cheltuielile cu combustibilul), taxele ce se plătesc pentru anumite servicii, cum ar fi: taxe de aterizare, taxele de îmbarcare şi debarcare ce se plătesc în porturi, taxele ce se plătesc în aeroporturi sau modificările de curs valutar care afectează pachetul turistic respectiv.Modificările de preţ ce apar în urma acestor motive trebuie impuse şi pasagerilor. Majorările de preţ într-un termen mai scurt de 2 luni, se pot efectua doar dacă motivele acestora au fost discutate detailat în momentul rezervării, iar acest fapt a fost însemnat pe foaia de rezervare. Nu va mai avea loc nici o modificare de preţ într-un termen mai scurt de 20 de zile până la data plecării. Doar atunci va exista posibilitatea unei modificări de preţ, când este prestabilită exact  formula  de  calcul  a  noului  preţ,  în  cazul  existenţei  unor  condiţii  convenite.  Trebuie informat fără întârziere clientul despre modificările preţului şi circumstanţele acestora. În cazul modificării taxei de participare cu mai mult de 10%, clientul are dreptul să rezilieze contractul în fiecare caz, fără obligaţia de a plăti o taxă de anulare (vezi, capitolul 7.1. a)).

 

8.2. Modificarea serviciilor după începerea călătoriei: în cazul acelor modificări pentru care este responsabil  tur-operatorul,  sunt  valabile  acele  reguli,  care  sunt  stipulate  în  capitolul  5. (Temeiul  legal  în  cazul  apariţiei  unor  circumstanţe  care  împiedică  executarea  serviciilor).  În cazul în care se întâmplă ca o parte considerabilă a serviciilor stabilite prin contract să nu se realizeze   sau   nu   se   pot   realiza,   atunci   tur-operatorul   are   obligaţia   să   ia   măsurile corespunzătoare, fără a cere taxe suplimentare, pentru ca pachetul de servicii turistice să se poată realiza. În cazul în care nu pot fi luate asemenea măsuri, sau dacă clientul  refuză să accepte noile servicii din motive întemeiate, tur-operatorul este obligat să asigure, fără a cere taxe suplimentare, posibilităţi de aceeaşi valoare în caz concret, clientul să fie transportat la locul de plecare, sau la un alt loc care a fost convenit cu acesta. Printre altele, în funcţie de posibilităţile  sale,  tur-operatorul  este  obligat  să  vină  în  ajutorul  clientul  pentru  a-i  rezolva dificultăţile, în cazul în care nu s-a realizat contractul, sau s-a executat incomplet.

 

 1. Informaţii furnizate către o terţă parte

 

Nu se pot da informaţii către terţi, în ceea ce priveşte numele participanţilor la călătorie, sau locul  unde  se  află  pasagerii,  nici  măcar  în  cazuri  excepţionale,  cu  excepţia  faptului  când pasagerul  solicită  expres  ca  această  informaţie  să  fie  divulgată.  Cheltuielile  generate  de transmiterea urgentă a unor informaţii vor fi suportate de către client. Din acest motiv este recomandat ca participanţii la călătorie să comunice membrilor de familie locul de şedere pe durata călătoriei.

 

10.Prezentare generală

 

Cele  cuprinse  la  punctul  B,  capitolul  7.1.,  punctul  c),  respectiv  la  punctul  premergător  b) (reziliere),  la  capitolul  7.1.,  punctul  d)  respectiv  la  punctul  premergător  c)  (neprezentare), precum  şi  cele  de la  capitolul  8.1.  (modificări  de  preţ)  trebuie  considerate  ca  şi  ofertă  fără angajamente ale Asociaţiei Agenţiilor de Turism (1 Kt 718/91-3) şi ca atare au fost înregistrate sub numărul 25 Kt 793/96-3 în registrul de cartel.

Diferit de cele cuprinse în capitolul 1992 B, din Termenii şi Condiţiile Generale ale Călătoriei, respectiv pentru a le completa, vor fi valabile următoarele prevederi: Vă rugăm să respectaţi cele stipulate în următorul text, deoarece acestea împreună cu cele cuprinse în „Termenii şi Condiţiile Generale ale Călătoriei” (ARB 1992) va fi dezbătut în cadrul conţinutului contractului Dumneavoastră  de  călătorii  ce  l-aţi  încheiat  cu  compania  noastră,  de  către  Consiliului Consultativ  privind  Politica  Protecţiei  Consumatorilor  al  Ministrului  Sănătăţii,  Sportului  şi Protecţiei Consumatorului:

 

În loc de punctul 1:

Prin  înscriere,  Dumneavoastră  oferiţi  către  compania  Express  Travel  International  GmbH  (în continuare: ETI) să încheiaţi un contract de călătorii cu efect obligatoriu. Înscrierea se poate face  doar  în  scris.  Înscrierea  se  va  face  de  către  solicitant.  Declarantul  îşi  va  asuma răspunderea printr-o declaraţie expresă şi separată, pentru obligaţiile contractuale ale tuturor participanţilor enumeraţi în aplicaţie, în acelaşi mod ca şi pentru propriile obligaţii ca şi cum acestea ar fi obligaţiile sale. Declarantul declară că participanţii enumeraţi l-au împuternicit în mod expres pentru a încheia contractul de călătorie cu ETI GmbH. Contractul se va realiza prin acceptul companiei ETI GmbH şi va genera efecte asupra tuturor participanţilor. Nu există o formă prestabilită a modalităţii de acceptare. La încheierea contractului sau imediat după acest acest  moment,  tur-operatorul  va  înmâna  clientului  confirmarea  călătoriei/factura.  În  cazul rezervării locurilor prin intermediul unei agenţii de voiaj, confirmarea călătoriei şi factura va fi transmisă agenţiei de voiaj.

 

Completare la punctul 3.: Fără confirmarea în scris din partea ETI GmbH, agenţiile de voiaj nu au dreptul să facă modificări sau promisiuni care diferă de condiţiile de călătorie comunicate prin  prospect,  sau  de  cele  cuprinse  în  prezentările  de  servicii.  Acele  dorinţe  speciale  care depăşesc  conţinutul  catalogului,  pot  fi  acceptate  de  către  agenţiile  de  voiaj  care  efectuează rezervările,  dacă  acestea  vor  fi  menţionate  expres  ca  şi  opţionale,  şi  vor  depinde  de confirmarea de către ETI.

 

În loc de punctul 5.1., alineatul 2: Reducerea de preţ sau anularea contractului, pot fi solicitate doar în cazul în care tur-operatorul acordă servicii incomplete în cadrul unui termen stabilit, sau dacă repară serviciul incomplet.

 

În loc de punctul 5.4.: ETI este operator de transporturi aeriene, în conformitate cu convenţiile internaţionale relevante, în special în temeiul Convenţiei de la Montreal, cu limitele de garanţie prevăzute.  În  rest,  în  cazul  unor  reglementări  diferite,  răspunderea  ETI  va  fi  definită  de normele legale referitoare la furnizorul de servicii curent.

 

În  loc  de  punctul  8.2.:  Acele  modificări  sau  diferenţe  ale  unor  servicii  turistice,  faţă  de conţinutul  celor  convenite  în  contractul  de  călătorie,  care  devin  necesare  după  încheierea contractului şi care vor fi realizate de către ETI cu bună credinţă, vor fi admise în cadrul unor limite rezonabile, în cazul în care nu sunt semnificative  şi nu influenţează negativ caracterul general  al  călătoriei  rezervate;  ETI îşi  rezervă  dreptul  să se abată  în  special  de la  pachetul turistic specificat în catalog, în cadrul limitelor mai-sus menţionate, fără posibilitatea emiterii oricărui fel de pretenţii din partea clientului; acest lucru se referă în special la croazierele de pe Nil şi la serviciile turistice suplimentare premergătoare şi ulterioare. În cazul croazierelor de pe Nil, ETI are dreptul să recurgă la alte nave decât cele prezentate în catalog, dar care să aibă o valoare cel puţin identică, cu excepţia cazurilor când, în confirmarea călătoriei figurează expres denumirea concretă a unei nave. Orele de zbor, traiectoriile de zbor şi companiile aeriene pot fi modificate oricând, chiar şi imediat, fără informarea prealabilă a pasagerului, în cazul în care este acceptat atât de către acesta şi de către tur-operator. Staţiile de transfer ale zborurilor directe, sau nonstop pot fi schimbate. În afară de cele modificate prin alineatele de mai sus, vor fi valabile regulile prezentate la punctele 5 şi 7.1..

 

Completare  la  punctul  10:  Nulitatea  anumitor  prevederi  ale  contractului  de  călătorie  nu reprezintă  nulitatea  completă  a  contractului  de  călătorie,  în  aceeaşi  măsură  şi  nulitatea anumitor  prevederi  privind  aceşti  termeni  şi  condiţii,  nu  atrag  după  sine  nulitatea  tuturor termenilor şi condiţiilor.

 

Ca  şi  completare  la  Termenii  şi  Condiţiile  Generale  de  Călătorie  din  1992,  vor  fi  valabile

următoarele:

 

Plată:

 

Plata directă către ETI GmbH: Plata a 10% din taxa de participare va fi scadentă în termen de 1  săptămână  după  recepţia  confirmării  călătoriei/  a  facturii.  Plata  taxelor  de  asigurare  va  fi scadentă în momentul plăţii avansului. Plata sumei rămase, trebuie efectuată după înmânarea documentelor  de  călătorie,   cu   cel   p u ț i n   2   săpt ăm ân i   înainte  de  pornire.  În  cazul  rezervării locului direct la compania Express Travel International GmbH, documentele de călătorie vor fi transmise după recepţia plăţii.

 

Plata  către  agenţiile  de  turism:  În  cazul  rezervării  locului  prin  intermediul  unei  agenţii  de turism, plata taxei de participare (scăzând din aceasta avansul) trebuie efectuată  cu cel p u ți n 2  săpt ăm ân i   înainte  de  plecare,  la  agenţia  de  turism,  în  momentul  ridicării  documentelor  de călătorie. În cazul în care înscrierea pentru călătorie nu este confirmată, sau oferta alternative nu este acceptată de către solicitant, suma plătită în avans va fi returnată într-un timp scurt. Plata  în  cazul  unei  rezervări  de  locuri  într-un  interval  mai  mic  de  2  săptămâni  înainte  de pornire. În cazul unei rezervări de locuri într-un interval mai mic de 2 săptămâni, înainte de pornire, este scadentă plata întregii taxe de participare. Confirmarea înscrierii va fi transmisă fără  întârziere solicitantului.  După  recepţia  confirmării  plăţii, documentele de călătorie vor fi transmise, depozitate sau predate.

 

Întârzieri de plată: În cazul în care plata scadentă a avansului, sau plata sumei rămase nu este recepţionată  în  termen  de  5  zile,  în  pofida  notificării,  putem  să  reziliem  contractul,  şi  vom percepe taxa forfetară  de despăgubire, împreună cu taxa de anulare convenită pentru cazul rezilierii din partea pasagerului.

 

Modificarea rezervării  de locuri: În cazul  în care, la cererea  clientului, modificarea rezervării călătoriei  va  cădea  într-o dată  care  este în  termenul  de valabilitate al  anunţului  turistic, iar modificarea  se  referă  la  perioada  călătoriei,  destinaţia  turistică,  locaţia  turistică,  data  de pornire, cazare, masă sau mijloc de transport, ETI va percepe 51,- euro per participant, până în a 30-a zi înainte de plecare. În cazul modificărilor efectuate după acest termen, ETI poate să aplice articolul de cost, aferent reglementărilor privind rezilierea contractului.

 

Reglementările privind paşaportul, viza, şi normele de sănătate: În cazul în care este posibil, ETI  va  informa  clientul  înainte  de  începerea  călătoriei  privind  modificările  importante  ale prevederilor  generale  din  anunţul  turistic.  ETI  este  obligat  să  informeze  pasagerul  asupra reglementărilor privind paşaportul, viza, în cazul în care acestea sunt cunoscute, sau acestea trebuie  să  fie  cunoscute  prin  diligenţa  rezonabilă  aplicată  în  practică.  Acei  pasageri  care  nu sunt  cetăţeni  austrieci,  să  se  intereseze  la  consulatele  competente.  În  cadrul  unei  diligenţe rezonabile ETI va face propuneri în ceea ce priveşte normele de sănătate; însă acest lucru nu înlocuieşte răspunderea personală a pasagerului cu privinţă la faptul că, înainte de plecare să ia măsurile sanitare personale necesare şi recomandate prin intermediul medicului, în funcţie de  preferinţe.  ETI  vă  propune  să  vă  interesaţi  la  Ministerul  de  Externe  înainte  de  a  începe călătoria. În cazul în care, din vina pasagerului, acesta nu respectă prevederile de intrare într-o anumită ţară străină, sau dacă nu obţine la timp viza necesară, şi din acest motiv pasagerul este împiedicat să participe la călătorie, ETI va încărca pasagerul cu taxele corespunzătoare.

 

Asigurare:

 

Taxa  de  participare  nu include  asigurarea  privind  cheltuielile în  cazul  renunţării  la  călătorie. Este recomandată încheierea unui  astfel de contract. Pe lângă aceasta, este recomandată şi încheierea  unei  poliţe  de  asigurare,  în  special  în  ceea  priveşte  acoperirea  cheltuielilor  de întoarcere, în cazul unui accident sau îmbolnăviri.

 

Protecţie împotriva insolvenţei:

 

ETI, este înregistrat sub numărul 2005/0024, în registrul tur-operatorilor la Ministerul Federal al  Economiei  şi  al  Muncii,  respectiv  are  asigurare  împotriva  insolvenţei  la  compania  Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft.  În  caz  de  insolvenţă,  toate  pretenţiile  trebuie  declarate direct  la  lichidatorul  competent,  în  termen  de  8  săptămâni  (Telefon:  AssistanceInternational GmbH  Waschhausgasse  2,  1020  Wien,  Fax:  +43  (1)  31670-70891  sau  email  ETI@call- us.com).

 

Adresă: Express Travel International GmbH, Karlsplatz 3, 1010

Wien, Tel.: +43 1 – 512 42 16, Fax: +43 1 – 512 42 17 E-mail:

info@eti.at, www.eti.at

 

 

Valabil din octombrie 2017 - , ne rezervăm dreptul de a face modificări!