loading
facebook
  • PROMOTIE: HURGHADA - cu avion charter din BUCURESTI, incepand din 5 iunie!

  • ETI - sejur de vis la super-pret!

  • Marsa Alam - saptamanal din 20 iunie cu avion charter din Budapesta!

  • RED SEA HOTELS: early check-in si late check-out gratuit!

  • HURGHADA LA SUPER-TARIF cu zbor din Cluj, primul zbor miercuri, 4 aprilie

  • PROMOTIE:SHARM EL SHEIKH cu zbor charter din CLUJ NAPOCA si BUCURESTI, din 11 iunie!

Cautare si rezervare


Conditii generale de calatorie

Termenii şi condiţiile generale de călătorie şi de afaceri ale companiei ETI GmbH

Varianta armonizată, în conformitate cu Legea modificată privind protecţia consumatorului (Monitorul Oficial Federal nr. 247/93) precum şi cu Legea modificată privind dreptul la garanţii (Monitorul Oficial Federal nr. I 48/2001).
Amendarea legilor de mai sus a fost dezbătută în cadrul consiliului consultativ privind politica protecţiei consumatorilor al Ministrului Sănătăţii, Sportului şi Protecţiei Consumatorului, respectând astfel prevederile art. 73, alineatul 1 din Legea din anul 1994 privind exercitarea unei meserii, respectiv a art. 8. din Ordinul Ministrului Federal al Economiei privind dispoziţiile de aplicare, prevăzute pentru agenţiile de voiaj (în prezent, art. 6. Monitorul Oficial Federal nr. II 401/98).
Agenţia de voiaj poate să funcţioneze ca şi agenţie de turism (capitolul A), şi ca şi tur-operator (capitolul B). Agenţia de turism îşi asumă obligaţia să se ocupe şi de satisfacerea cerinţelor privind şi alte servicii (organizatori, companii de transport, hoteluri,. etc.). Poate fi considerat tur-operator, acea afacere care oferă mai multe tipuri de servicii turistice la preţ forfetar (călătorii şi activităţi de tur-operator la preţ forfetar) sau unele servicii turistice ce sunt oferite ca şi servicii proprii, iar pentru acest lucru se pun la dispoziţie prospecte, broşuri etc. Acea companie care se prezintă ca şi tur-operator, poate să desfăşoare şi activităţi de agenţie de turism, în cazul în care intermediază şi servicii străine (de exemplu: excursii facultative în staţiune) şi dacă atrage atenţia asupra acestei activităţi de agenţie de turism. Termenii şi condiţiile de mai jos se aplică ca şi text contractual, în temeiul cărora agenţiile de voiaj încheie contracte cu clienţii lor / cu pasagerii (menţiune: în conformitate cu Legea protecţiei consumatorilor) în general, în calitate de agenţii de turism (capitolul A) sau tur-operatori (capitolul B). Termenii şi condiţiile speciale ale companiilor de transport (de exemplu: tren, autobus, avion şi navă) şi ale altor prestatori ale căror servicii ce au fost intermediate, beneficiază de prioritate în cazul tur-operatorilor care desfăşoară activităţi de agenţie de turism.

A. AGENŢIA DE VOIAJ, ÎN CALITATE DE AGENŢIE DE TURISM

Termenii şi condiţiile din rândurile de mai jos, reprezintă bazele acelui contract (Contract de Marketing Comercial), care va fi încheiat între clienţi şi o agenţie de turism.

1. Rezervare de locuri / Încheierea contractului

Rezervarea locurilor se poate realiza în scris, sau pe cale verbală (şi prin telefon). Rezervările de locuri ce s-au realizat în scris, sau pe cale verbală, trebuie să fie confirmate în scris fără întârziere de către agenţia de voiaj. Agenţiile de voiaj trebuie să folosească acele formulare de rezervare, care să conţină toate datele relevante privind comenzile clientului, făcând referire la anunţul privind călătoria (catalog, prospect, etc.), care reprezintă temeiul rezervării. În ceea ce priveşte serviciile proprii şi serviciile intermediate ale tur-operatorului, agenţia de turism este obligată să facă referire la TERMENII ŞI CONDIŢIILE GENERALE ALE CĂLĂTORIEI – respectând astfel art. 6 din dispoziţiile de aplicare prevăzute pentru agenţiile de voiaj, este de asemenea obligată să atragă atenţia – într-un mod ce se poate dovedi – asupra termenilor şi condiţiilor de călătorie ce diferă de acestea, iar în acest caz este obligată să înmâneze pasagerului aceşti termeni şi condiţii înainte de a încheia contractul. În cazul în care are loc intermedierea serviciilor unui antreprenor din străinătate (furnizor de servicii, tur-operator), atunci există posibilitatea să se aplice şi legislaţia din străinătate. Acea persoană care efectuează o rezervare de loc pentru propria persoană sau pentru o terţă parte, prin acest fapt este considerat mandant, iar în cazul în care nu declară altceva, îşi va asuma responsabilităţile care decurg din mandat, faţă de agenţia de voiaj (plăţi, renunţare la contract, etc.). În momentul rezervării locurilor, agenţia de voiaj are dreptul să solicite taxe de administrare şi o plată în avans (minimă). Plata completă a taxei de înregistrare, respectiv rambursarea cheltuielilor curente în numerar (cheltuieli cu telefonul, cheltuieli cu faxul, etc.), va avea loc la agenţia de voiaj în momentul predării documentelor de călătorie din partea tur-operatorului, sau a furnizorului de servicii (nu sunt incluse aici actele personale). Acele agenţii de voiaj care înregistrează rezervări de locuri, sunt obligate să predea pasagerului în momentul încheierii contractului, sau imediat după aceasta, dovada contractului de călătorie (confirmarea călătoriei).

2. Informaţii şi alte servicii auxiliare

2.1. Informaţii despre reglementările privind paşaportul, viza, valuta, vama şi normele de sănătate: Este cunoscut faptul că în cazul călătoriei în străinătate este nevoie în general de un paşaport valabil. Pe lângă acest fapt, agenţia de voiaj este obligată să informeze clientul despre reglementările privind paşaportul străin, viza, şi normele de sănătate de la frontieră, respectiv, la cerere, reglementările privind valuta şi vama, în cazul în care există acces la aceste reglementări în Austria. De altfel, clientul este responsabil personal pentru respectarea acestor reglementări. Dacă acest lucru este posibil, agenţia de voiaj se angajează să obţină viza necesară în cazul dat, contra cost. La cerere, în funcţie de posibilităţi, agenţia de voiaj va da informaţii despre reglementările speciale referitoare la cetăţenii străini, persoanele fără cetăţenie, respectiv cele cu cetăţenie dublă.

2.2. Informaţii cu privire la serviciile turistice: agenţia de voiaj este obligată, după cele mai bune cunoştinţe ale sale, să dea informaţii cu privire la serviciile intermediate ale tur-operatorului sau ale prestatorului de servicii, luând în considerare natura contractului concret, sau a particularităţilor ţării de destinaţie, sau a localităţii de destinaţie.

3. Statutul legal şi garanţii
Garanţiile asumate de agenţia de voiaj acoperă următoarele: alegerea diligentă a tur-operatorului, respectiv a furnizorului de servicii respectiv, precum şi evaluarea diligentă a experienţelor acumulate, furnizarea de servicii impecabile – cuprinzând aici şi informarea corespunzătoare a clientului şi predarea documentelor de călătorie –, transmiterea confirmată a informaţiilor, declaraţiilor de intenţie (de exemplu: modificarea serviciului convenit sau a preţului convenit, declaraţiile de renunţare, reclamaţiile) şi a plăţilor între client şi compania intermediată (şi vice-versa). Agenţia de voiaj nu îşi asumă responsabilitatea pentru executarea serviciului intermediat, respectiv comandat de către aceasta. Agenţia de voiaj are obligaţia să comunice clientului în cadrul confirmării călătoriei, denumirea exactă a companiei, denumirea serviciului, adresa tur-operatorului, iar în anumite cazuri datele unei companii de asigurări, dacă aceste date nu figurau deja într-un prospect, catalog sau în celelalte materiale publicitare detailate. În cazul în care a omis să facă acest lucru, poartă aceeaşi răspundere către client ca şi tur-operatorul în sine, respectiv furnizorul de servicii.


4. Circumstanţe care împiedică executarea serviciilor

În cazul în care agenţia de voiaj nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin din relaţia contractuală, atunci este obligat să despăgubească clientul pentru prejudiciile cauzate prin acest lucru, dacă nu poate să dovedească existenţa unui fapt voit sau neglijenţă din partea acestuia. În cazul în care nu s-a încălcat grav contractul, agenţia de voiaj este obligată să despăgubească clientul pentru prejudiciile cauzate prin acest lucru, până la limita comisionului ce îi revine pentru afacerea intermediată.

B. AGENŢIA DE VOIAJ, ÎN CALITATE DE TUR-OPERATOR

Termenii şi condiţiile din rândurile de mai jos, reprezintă bazele acelui contract (în continuare: contract de călătorie), care va fi încheiat între persoana care rezervă locul, şi ori direct cu tur-operatorul, ori prin intermediul agenţiei de turism. În cazul încheierii indirecte a contractului, responsabilităţile agenţiei de turism se referă implicit şi la tur-operator. Tur-operatorul recunoaşte într-o măsură deplină aceşti TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE CONTRACTUALE, iar toate abaterile de la acestea, vor fi specificate în toate documentele de publicitate, în conformitate cu art. 6 din dispoziţiile de aplicare, prevăzute pentru agenţiile de voiaj.

1. Rezervarea locului / încheierea contractului

Contractul de călătorie va lua fiinţă între persoana care face rezervarea şi compania care organizează călătoria (tur-operatorul) doar în acel caz, când aceştia convin asupra elementelor relevante de conţinut ale contractului (preţ, serviciu şi termene). În temeiul acestui contract se vor naşte drepturile şi obligaţiile clientului.

2. Schimbarea persoanei clientului care participă la călătorie

Schimbarea persoanei clientului care participă la călătorie este posibilă în cazul în care înlocuitorul corespunde tuturor condiţiilor privind participarea. Înlocuirea persoanei se poate realiza prin două modalităţi.

2.1. Cesionarea drepturilor privind serviciile turistice: vor rămâne în continuare obligaţiile persoanei care rezervă locul ce provin din contractul de călătorie, dacă acesta îşi cesionează toate drepturile, sau doar unele drepturi rezultate din contract către o terţă parte. În acest caz persoana care rezervă călătoria trebuie să suporte cheltuielile suplimentare generate din acest motiv.

2.2. Cesionarea pachetului de servicii turistice: în cazul în care clientul este împiedicat să beneficieze de pachetul de servicii turistice, atunci poate să-şi cesioneze relaţiile contractuale către o altă persoană. Cesionarea trebuie comunicată tur-operatorului, direct sau prin intermediul agenţiei de turism, într-un termen corespunzător, înainte de data plecării. Tur-operatorul are dreptul să comunice un termen premergător concret. Cedentul şi terţul implicat în cesionare, îşi vor asuma în comun răspunderea pentru plata taxei care nu a fost încă achitată, respectiv a cheltuielilor suplimentare care s-au ivit din cauza cesiunii.


3. Conţinutul contractului, informare şi alte servicii auxiliare

În afară de obligaţia de informare care se referă şi la agenţia de turism (reglementările privind paşaportul, viza, valuta, vama şi normele de sănătate de la frontieră), tur-operatorul trebuie să furnizeze, într-un mod adecvat, informaţii despre serviciile oferite de către acesta. Serviciile, prezentările informative din catalogul, respectiv prospectul valabil în momentul rezervării, precum şi informaţiile adiţionale reprezintă obiectul contractului, cu excepţia cazului în care părţile au convenit într-un mod diferit de acestea, în momentul rezervării. Însă, este recomandat, ca aceste înţelegeri să fie stabilite şi în scris.

4. Călătorii asociate cu riscuri specifice

În cazul unei călătorii asociate cu riscuri specifice (de exemplu: călătoriile de tip expediţie) tur-operatorul nu va fi responsabil pentru consecinţele ivite ca urmare a apariţiei riscului, dacă aceasta este în afara sferei sale de responsabilităţi. Rămâne în sarcina tur-operatului obligaţia de a pregăti cu diligenţă călătoria, şi obligaţia de a alege cu atenţie persoanele şi companiile însărcinate de a efectua anumite servicii din cadrul călătoriei.

5. Temeiul legal în cazul apariţiei unor circumstanţe care împiedică executarea serviciilor

5.1. Garanţie: În cazul unui serviciu nerealizat sau executat incomplet, clientul poate să emită pretenţii de garanţie. Prin acest mod, clientul îşi dă acordul ca tur-operatorul să ofere o reducere de preţ corespunzătoare cu nivelul pretenţiei care s-a generat datorită acestor cauze, sau să ofere un serviciu înlocuitor, sau să repare serviciul incomplet. Problema ivită poate fi soluţionată şi prin eliminarea deficienţelor, sau se oferă servicii de aceeaşi valoare, sau de valoare superioară, acest lucru fiind acceptat şi de către client.

5.2. Despăgubiri: În cazul în care tur-operatorul sau suplinitorii acestuia îşi vor încălca din propria vină obligaţiile provenite din relaţia contractuală, atunci sunt obligaţi să despăgubească clientul pentru prejudiciile cauzate prin acest lucru. În cazul în care tur-operatorul are obligaţia să garanteze şi pentru activităţile altor persoane decât cele ale angajaţilor proprii, doar atunci va fi responsabil pentru prejudicii – cu excepţia daunelor personale – când nu poate să dovedească faptul că prejudiciul nu a fost provocat de neglijenţa involuntară sau gravă a acestor persoane. Cu excepţia faptelor săvârşite în mod voit sau neglijent, tur-operatorul nu este obligat să îşi asume răspunderea pentru obiectele care de obicei nu fac parte din bagajul unui călător, cu excepţia cazului în care, tur-operatorul le-a preluat spre păstrare, cunoscând aceste circumstanţe. Din acest motiv nu este recomandat pentru client să ia cu el obiecte de valoare deosebit de mare. Se recomandă totodată să-şi păstreze obiectele luate cu el într-un mod adecvat.

5.3. Comunicarea deficienţelor: Clientul are obligaţia să comunice fără întârziere reprezentantului tur-operatorului, toate acele deficienţe ale executării contractului care sunt constatate pe parcursul călătoriei. Acest lucru presupune faptul că a luat cunoştinţă de acest tip de deficienţă şi aceasta a putut fi constatată la faţa locului, fără a depune un efort deosebit. Neefectuarea acestei comunicări de către client, nu aduce atingere pretenţiilor sale de garanţie stabilite la punctul 5.1. Cu toate acestea, omisiunea comunicării poate fi considerată o responsabilitate parţială ce i se poate imputa, fapt ce îi poate diminua până la un anumit nivel eventuala pretenţie de despăgubire. Tur-operatorul este obligat să atenţioneze clientul fără întârziere despre această obligaţie de informare, ori direct în scris, ori prin intermediul agenţiei de turism. Clientul trebuie informat în timp şi despre faptul că nerespectarea acestei obligaţii nu îi vor aduce atingere pretenţiilor de garanţie, însă i se poate imputa în calitate de responsabilitate parţială. În funcţie de un anumit caz – dacă nu este prezent la faţa locului reprezentantul furnizorului de servicii – trebuie informat despre deficienţe, acela care efectuează serviciul (ca de exemplu: hotelul, compania aeriană), sau direct tur-operatorul şi trebuie să se ceară asistenţă.

5.4. Legi speciale privind drepturile la garanţie: în cazul călătoriei cu avionul, tur-operatorul are obligaţia să-şi asume răspunderea în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Varşovia şi a Acordului suplimentar, iar în cazul transportului cu trenul sau cu autobuzul, în conformitate cu legislaţia privind garanţiile, în cazul transportului pe cale ferată sau pe cale rutieră.

6. Valorificarea altor pretenţii

În scopul de a-şi valorifica pretenţiile mai uşor, se recomandă clientului ca în cazul nerealizării sau realizării incomplete a serviciilor să ceară o dovadă scrisă, respectiv să se asigure cu documente, dovezi şi martori. Pretenţiile de garanţie ale consumatorilor pot fi valorificate în termen de 2 ani, iar pretenţiile de despăgubiri se prescriu după 3 ani. Este recomandat în interesul călătorului, ca acesta să-şi valorifice pretenţiile direct faţă de tur-operator sau agenţiile de voiaj care desfăşoară activităţi de agenţie de turism, imediat ce s-a întors din călătorie, deoarece în cazul întârzierii reclamaţiei, poate să întâmpine dificultăţi de probaţiune.

7. Rezilierea contractului

7.1. Rezilierea contratului de către client înainte de a începe călătoria:

a) Reziliere fără plata unei taxe de anulare
Indiferent de drepturile de reziliere asigurate prin legislaţie, clientul are dreptul să rezilieze contractul înainte de a începe călătoria - fără ca tur-operatorul să poată emite vreo pretenţie împotriva sa –în următoarele cazuri: în cazul în care se modifică semnificativ elementele relevante de conţinut ale contractului, incluzând aici şi taxa de participare. În toate cazurile, anularea destinaţiei prestabilite, sau respectiv a naturii pachetului de servicii turistice, precum şi majorarea cu peste 10% a preţului convenit, în conformitate cu capitolul 8.1., poate fi considerată modificare contract. Tur-operatorul este obligat să motiveze fără întârziere faţă de client, ori direct, ori prin intermediul agenţiei de voiaj, cauza modificării contractului şi să-l informeze despre acea posibilitate de a alege, între a accepta modificarea contractului, sau între a rezilia contractul; clientul are obligaţia de a-şi exercita fără întârziere acest drept de a alege. În cazul în care tur-operatorul este responsabil pentru producerea evenimentului care a provocat rezilierea contractului de către client, atunci tur-operatorul este obligat să despăgubească clientul pentru prejudiciul cauzat.

b) Solicitarea unui serviciu de înlocuire
În cazul în care clientul nu doreşte să beneficieze de dreptul de reziliere specificat la punctul a) şi în cazul în care are loc o anulare care nu poate fi imputată clientului, acesta poate să solicite, în locul unei rezilieri a contractului, ca tur-operatorul să înlocuiască serviciul printr-un pachet de aceeaşi valoare, în cazul în care tur-operatorul are posibilitatea să-i ofere acest serviciu. Pe lângă exercitarea dreptului de a alege, clientul are dreptul la despăgubiri pentru neexecutarea contratului, dacă este vorba despre cazurile specificate la punctul 7.2.

c) Reziliere prin plata unei taxe de anulare
Taxa de anulare este proporţională cu taxa de participare, şi în ceea ce priveşte valoarea acesteia, depinde de data declaraţiei de renunţare, respectiv de tipul călătoriei respective. Taxa de participare, respectiv taxa de participare forfetară reprezintă preţul complet al serviciului, ce a fost convenit prin contract. În toate cazurile, care nu au fost enumerate la punctul a), clientul are dreptul să rezilieze contractul prin achitarea taxei de anulare. În cazul în care nivelul taxei de anulare este disproporţională, aceasta poate fi diminuată de către instanţă. În funcţie de tipurile de călătorie, taxe de anulare per persoană sunt următoarele:

1. În cazul zborurilor Charter, grupurilor IT (călătorii în grup la preţ forfetar pentru curse regulate), circuite pentru grupuri (călătorii de mai multe zile)
cu 30 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 10% din taxa de participare,
cu 29–20 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 25% din taxa de participare,
cu 19–10 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 50% din taxa de participare,
cu 9 – 4 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 65% din taxa de participare,
cu 3 de zile (72 de ore) înainte de data de pornire a călătoriei, 85% din taxa de participare.

2. IT individuale (curse la preţ forfetar calculat pentru o persoană, pentru zboruri regulate), călătorii cu trenul în grup (cu excepţia trenurilor speciale)
cu 30 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 10% din taxa de participare,
cu 29–20 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 15% din taxa de participare,
cu 19–10 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 20% din taxa de participare,
cu 9 – 4 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 30% din taxa de participare,
cu 3 de zile (72 de ore) înainte de data de pornire a călătoriei, 45% din taxa de participare.

Pentru cazările la hoteluri, apartamente, croaziere, excursii de o zi cu autobuzul, călătoriile cu trenuri speciale, zborurile regulate la preţ redus, sunt valabile anumite condiţii speciale. Acestea trebuie specificate detailat în cadrul pachetului.

3. În cazul zborurilor cu marcajul „MIXX“ vor fi valabile următoarele condiţii: cu 30 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 35% din taxa de participare, cu 29–15 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 65% din taxa de participare, cu 14-7 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 75% din taxa de participare, cu 6- 3 de zile înainte de data de pornire a călătoriei, 85% din taxa de participare, cu 2 de zile înainte de data de pornire a călătoriei şi în cazul neprezentării pasagerului, 95% din taxa de participare.


Declaraţia de renunţare
În cazul rezilierii contractului se aplică următoarele: clientul (mandatarul) poate să comunice agenţiei de voiaj la care a făcut rezervarea călătoriei, că doreşte să anuleze contractul. În cazul anulării, este recomandat ca aceasta să se facă printr-o scrisoare recomandată, sau printr-o declaraţie în scris înmânată personal.

d) No-show (neprezentare)
Atunci există un caz de neprezentare, când clientul nu se prezintă la pornirea călătoriei, deoarece nu doreşte să participe la aceasta, sau din cauza unei neglijenţe sau a unei intervenţii accidentale suferite şi întârzie de la plecare. În cazul în care s-a clarificat faptul că, clientul nu poate sau nu mai doreşte serviciul turistic nerealizat, în cazul tipurilor de călătorii enumerate la punctul c) 1. (zboruri charter, etc.), trebuie să achite 85% din preţul călătoriei, iar în cazul celor enumerate la punctul c) 2. (IT individual, etc.), 45%-din taxa de călătorie. În cazul în care există o disproporţionalitate a valorilor specificate mai sus, în cazuri particulare instanţa poate să diminueze nivelul acestora.

7.2. Rezilierea contractului de către tur-operator înainte de a începe călătoria:

a) Tur-operatorul nu este obligat să execute contractul, dacă nu s-a adunat numărul minim de participanţi specificat anterior în anunţ, iar tur-operatorul a comunicat în scris clientului anularea în termenul prevăzut în prezentarea pachetului de servicii turistice, sau în următoarele termene specificate mai jos:
– în cazul unor călătorii de peste 6 zile, cu cel puţin 20 de zile înainte de plecare,
– în cazul unor călătorii între 2 şi 6 cu cel puţin 7 de zile înainte de plecare,
– în cazul unor excursii de 1 zi, cu cel puţin 48 de ore înainte de plecare.
În cazul în care nu se obţine numărul minim de participanţi din cauza unei neglijenţe a tur-operatorului, ce depăşeşte o neglijenţă nesemnificativă, clientul poate să ceară despăgubiri. Cuantumul acesteia va fi aceeaşi cu cuantumul taxei de anulare. Nu sunt excluse nici pretenţiile de despăgubiri în cazul unor pagube care depăşesc această valoare.

b) Anularea din cauza unor evenimente de forţă majoră, care are loc din cauza producerii unor evenimente neprevăzute, care au fost dincolo de puterea de influenţă a celui care invocă producerea evenimentului de forţă majoră, şi a căror efecte nu puteau fi evitate nici printr-o diligenţă rezonabilă. Nu sunt incluse aici cazurile de suprarezervări, dar în schimb se includ măsurile luate de guverne, grevele, războaiele şi evenimentele militare, epidemiile, dezastrele naturale, etc.

c) În cazurile enumerate la punctele a) şi b), clientul va primi înapoi suma achitată. Clientului îi revine dreptul de alegere prevăzut la punctul 7.1.b), alineatul 1.

7.3. Rezilierea contractului de către tur-operator după începerea călătoriei: Tur-operatorul nu este obligat să îndeplinească contractul, în cazul în care clientul disturbă în mod constant derularea călătoriei printr-un comportament inacceptabil în cadrul unei călătorii în grup, în pofida avertismentelor repetate. În acest caz, clientul este obligat să acopere prejudiciul tur-operatului, dacă este vinovat de producerea acesteia.

7.4. Compania ETI îşi rezervă dreptul de a cere despăgubiri concrete de valoare mai mare, diferite de taxele de anulare forfetare de mai sus, în cazul în care compania ETI poate să dovedească faptul că a avut cheltuieli mai mari decât taxa forfetară stabilită pentru cazul respectiv. În acest caz compania ETI este obligată să specifice concret şi să justifice despăgubirile solicitate prin luarea în considerare a cheltuielilor economisite, respectiv a eventualelor alte servicii turistice. Acest lucru este valabil în special în cazul călătoriilor cu marcajul „MIXX“.

7.5. Înainte de începerea călătoriei, pasagerul poate să solicite să fie înlocuit de o terţă parte în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractul de călătorie. În acest caz partea care a încheiat contractul, este obligată să plătească câte 29,- euro pentru fiecare cesionare, pentru modificarea documentelor de călătorie. În cazul concret al zborurilor cu marcajul „MIXX“ se pot genera, respectiv se pot plăti cheltuieli de cesionare mai mari, în funcţie de taxele companiei aeriene respective. Tur-operatorul poate refuza includerea în călătorie a terţei părţi, în cazul în care nu corespunde condiţiilor speciale de călătorie, normele de drept interzic participarea acestuia, sau solicitarea de înlocuire a ajuns atât de târziu, încât furnizorii serviciilor respective nu mai pot fi anunţaţi la timp despre acest lucru. În cazul în care intervine şi o terţă persoană în contract, atunci aceasta şi pasagerul vor răspunde în solidaritate faţă de tur-operator în calitate de debitori, pentru achitarea taxei de participare şi a cheltuielilor suplimentare care s-au ivit din cauza includerii în contract a terţei persoane.

8. Modificarea contractului

8.1. Modificări de preţ: tur-operatorul îşi rezervă dreptul să majoreze taxa de participare confirmată prin rezervare, din cauza unor motive care sunt independente de voinţa sa, în cazul în care între data încheierii contractului şi data călătoriei există o perioadă mai mare de 2 luni. Asemenea motive exclusive sunt modificarea cheltuielilor de transport (de exemplu: cheltuielile cu combustibilul), taxele ce se plătesc pentru anumite servicii, cum ar fi: taxe de aterizare, taxele de îmbarcare şi debarcare ce se plătesc în porturi, taxele ce se plătesc în aeroporturi sau modificările de curs valutar care afectează pachetul turistic respectiv.
Modificările de preţ ce apar în urma acestor motive trebuie impuse şi pasagerilor. Majorările de preţ într-un termen mai scurt de 2 luni, se pot efectua doar dacă motivele acestora au fost discutate detailat în momentul rezervării, iar acest fapt a fost însemnat pe foaia de rezervare. Nu va mai avea loc nici o modificare de preţ într-un termen mai scurt de 20 de zile până la data plecării. Doar atunci va exista posibilitatea unei modificări de preţ, când este prestabilită exact formula de calcul a noului preţ, în cazul existenţei unor condiţii convenite. Trebuie informat fără întârziere clientul despre modificările preţului şi circumstanţele acestora. În cazul modificării taxei de participare cu mai mult de 10%, clientul are dreptul să rezilieze contractul în fiecare caz, fără obligaţia de a plăti o taxă de anulare (vezi, capitolul 7.1. a)).

8.2. Modificarea serviciilor după începerea călătoriei: în cazul acelor modificări pentru care este responsabil tur-operatorul, sunt valabile acele reguli, care sunt stipulate în capitolul 5. (Temeiul legal în cazul apariţiei unor circumstanţe care împiedică executarea serviciilor). În cazul în care se întâmplă ca o parte considerabilă a serviciilor stabilite prin contract să nu se realizeze sau nu se pot realiza, atunci tur-operatorul are obligaţia să ia măsurile corespunzătoare, fără a cere taxe suplimentare, pentru ca pachetul de servicii turistice să se poată realiza. În cazul în care nu pot fi luate asemenea măsuri, sau dacă clientul refuză să accepte noile servicii din motive întemeiate, tur-operatorul este obligat să asigure, fără a cere taxe suplimentare, posibilităţi de aceeaşi valoare în caz concret, clientul să fie transportat la locul de plecare, sau la un alt loc care a fost convenit cu acesta. Printre altele, în funcţie de posibilităţile sale, tur-operatorul este obligat să vină în ajutorul clientul pentru a-i rezolva dificultăţile, în cazul în care nu s-a realizat contractul, sau s-a executat incomplet.

9. Informaţii furnizate către o terţă parte

Nu se pot da informaţii către terţi, în ceea ce priveşte numele participanţilor la călătorie, sau locul unde se află pasagerii, nici măcar în cazuri excepţionale, cu excepţia faptului când pasagerul solicită expres ca această informaţie să fie divulgată. Cheltuielile generate de transmiterea urgentă a unor informaţii vor fi suportate de către client. Din acest motiv este recomandat ca participanţii la călătorie să comunice membrilor de familie locul de şedere pe durata călătoriei.

10. Prezentare generală

Cele cuprinse la punctul B, capitolul 7.1., punctul c), respectiv la punctul premergător b) (reziliere), la capitolul 7.1., punctul d) respectiv la punctul premergător c) (neprezentare), precum şi cele de la capitolul 8.1. (modificări de preţ) trebuie considerate ca şi ofertă fără angajamente ale Asociaţiei Agenţiilor de Turism (1 Kt 718/91-3) şi ca atare au fost înregistrate sub numărul 25 Kt 793/96-3 în registrul de cartel.
Diferit de cele cuprinse în capitolul 1992 B, din Termenii şi Condiţiile Generale ale Călătoriei, respectiv pentru a le completa, vor fi valabile următoarele prevederi: Vă rugăm să respectaţi cele stipulate în următorul text, deoarece acestea împreună cu cele cuprinse în „Termenii şi Condiţiile Generale ale Călătoriei” (ARB 1992) va fi dezbătut în cadrul conţinutului contractului Dumneavoastră de călătorii ce l-aţi încheiat cu compania noastră, de către Consiliului Consultativ privind Politica Protecţiei Consumatorilor al Ministrului Sănătăţii, Sportului şi Protecţiei Consumatorului:

În loc de punctul 1:
Prin înscriere, Dumneavoastră oferiţi către compania Express Travel International GmbH (în continuare: ETI) să încheiaţi un contract de călătorii cu efect obligatoriu. Înscrierea se poate face doar în scris. Înscrierea se va face de către solicitant. Declarantul îşi va asuma răspunderea printr-o declaraţie expresă şi separată, pentru obligaţiile contractuale ale tuturor participanţilor enumeraţi în aplicaţie, în acelaşi mod ca şi pentru propriile obligaţii ca şi cum acestea ar fi obligaţiile sale. Declarantul declară că participanţii enumeraţi l-au împuternicit în mod expres pentru a încheia contractul de călătorie cu ETI GmbH. Contractul se va realiza prin acceptul companiei ETI GmbH şi va genera efecte asupra tuturor participanţilor. Nu există o formă prestabilită a modalităţii de acceptare. La încheierea contractului sau imediat după acest acest moment, tur-operatorul va înmâna clientului confirmarea călătoriei/factura. În cazul rezervării locurilor prin intermediul unei agenţii de voiaj, confirmarea călătoriei şi factura va fi transmisă agenţiei de voiaj.

Completare la punctul 3.: Fără confirmarea în scris din partea ETI GmbH, agenţiile de voiaj nu au dreptul să facă modificări sau promisiuni care diferă de condiţiile de călătorie comunicate prin prospect, sau de cele cuprinse în prezentările de servicii. Acele dorinţe speciale care depăşesc conţinutul catalogului, pot fi acceptate de către agenţiile de voiaj care efectuează rezervările, dacă acestea vor fi menţionate expres ca şi opţionale, şi vor depinde de confirmarea de către ETI.

În loc de punctul 5.1., alineatul 2: Reducerea de preţ sau anularea contractului, pot fi solicitate doar în cazul în care tur-operatorul acordă servicii incomplete în cadrul unui termen stabilit, sau dacă repară serviciul incomplet.

În loc de punctul 5.4.: ETI este operator de transporturi aeriene, în conformitate cu convenţiile internaţionale relevante, în special în temeiul Convenţiei de la Montreal, cu limitele de garanţie prevăzute. În rest, în cazul unor reglementări diferite, răspunderea ETI va fi definită de normele legale referitoare la furnizorul de servicii curent.

În loc de punctul 8.2.: Acele modificări sau diferenţe ale unor servicii turistice, faţă de conţinutul celor convenite în contractul de călătorie, care devin necesare după încheierea contractului şi care vor fi realizate de către ETI cu bună credinţă, vor fi admise în cadrul unor limite rezonabile, în cazul în care nu sunt semnificative şi nu influenţează negativ caracterul general al călătoriei rezervate; ETI îşi rezervă dreptul să se abată în special de la pachetul turistic specificat în catalog, în cadrul limitelor mai-sus menţionate, fără posibilitatea emiterii oricărui fel de pretenţii din partea clientului; acest lucru se referă în special la croazierele de pe Nil şi la serviciile turistice suplimentare premergătoare şi ulterioare. În cazul croazierelor de pe Nil, ETI are dreptul să recurgă la alte nave decât cele prezentate în catalog, dar care să aibă o valoare cel puţin identică, cu excepţia cazurilor când, în confirmarea călătoriei figurează expres denumirea concretă a unei nave. Orele de zbor, traiectoriile de zbor şi companiile aeriene pot fi modificate oricând, chiar şi imediat, fără informarea prealabilă a pasagerului, în cazul în care este acceptat atât de către acesta şi de către tur-operator. Staţiile de transfer ale zborurilor directe, sau nonstop pot fi schimbate. În afară de cele modificate prin alineatele de mai sus, vor fi valabile regulile prezentate la punctele 5 şi 7.1..

Completare la punctul 10: Nulitatea anumitor prevederi ale contractului de călătorie nu reprezintă nulitatea completă a contractului de călătorie, în aceeaşi măsură şi nulitatea anumitor prevederi privind aceşti termeni şi condiţii, nu atrag după sine nulitatea tuturor termenilor şi condiţiilor.

Ca şi completare la Termenii şi Condiţiile Generale de Călătorie din 1992, vor fi valabile următoarele:

Plată:

Plata directă către ETI GmbH: Plata a 10% din taxa de participare va fi scadentă în termen de 1 săptămână după recepţia confirmării călătoriei/ a facturii. Plata taxelor de asigurare va fi scadentă în momentul plăţii avansului. Plata sumei rămase, trebuie efectuată după înmânarea documentelor de călătorie, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de pornire. În cazul rezervării locului direct la compania Express Travel International GmbH, documentele de călătorie vor fi transmise după recepţia plăţii.

Plata către agenţiile de turism: În cazul rezervării locului prin intermediul unei agenţii de turism, plata taxei de participare (scăzând din aceasta avansul) trebuie efectuată cu cel puțin 2 săptămâni înainte de plecare, la agenţia de turism, în momentul ridicării documentelor de călătorie. În cazul în care înscrierea pentru călătorie nu este confirmată, sau oferta alternativă nu este acceptată de către solicitant, suma plătită în avans va fi returnată într-un timp scurt.

Plata în cazul unei rezervări de locuri într-un interval mai mic de 2 săptămâni înainte de pornire. În cazul unei rezervări de locuri într-un interval mai mic de 2 săptămâni, înainte de pornire, este scadentă plata întregii taxe de participare. Confirmarea înscrierii va fi transmisă fără întârziere solicitantului. După recepţia confirmării plăţii, documentele de călătorie vor fi transmise, depozitate sau predate.

Întârzieri de plată: În cazul în care plata scadentă a avansului, sau plata sumei rămase nu este recepţionată în termen de 5 zile, în pofida notificării, putem să reziliem contractul, şi vom percepe taxa forfetară de despăgubire, împreună cu taxa de anulare convenită pentru cazul rezilierii din partea pasagerului.

Modificarea rezervării de locuri: În cazul în care, la cererea clientului, modificarea rezervării călătoriei va cădea într-o dată care este în termenul de valabilitate al anunţului turistic, iar modificarea se referă la perioada călătoriei, destinaţia turistică, locaţia turistică, data de pornire, cazare, masă sau mijloc de transport, ETI va percepe 51,- euro per participant, până în a 30-a zi înainte de plecare. În cazul modificărilor efectuate după acest termen, ETI poate să aplice articolul de cost, aferent reglementărilor privind rezilierea contractului.

Reglementările privind paşaportul, viza, şi normele de sănătate: În cazul în care este posibil, ETI va informa clientul înainte de începerea călătoriei privind modificările importante ale prevederilor generale din anunţul turistic. ETI este obligat să informeze pasagerul asupra reglementărilor privind paşaportul, viza, în cazul în care acestea sunt cunoscute, sau acestea trebuie să fie cunoscute prin diligenţa rezonabilă aplicată în practică. Acei pasageri care nu sunt cetăţeni austrieci, să se intereseze la consulatele competente. În cadrul unei diligenţe rezonabile ETI va face propuneri în ceea ce priveşte normele de sănătate; însă acest lucru nu înlocuieşte răspunderea personală a pasagerului cu privinţă la faptul că, înainte de plecare să ia măsurile sanitare personale necesare şi recomandate prin intermediul medicului, în funcţie de preferinţe. ETI vă propune să vă interesaţi la Ministerul de Externe înainte de a începe călătoria. În cazul în care, din vina pasagerului, acesta nu respectă prevederile de intrare într-o anumită ţară străină, sau dacă nu obţine la timp viza necesară, şi din acest motiv pasagerul este împiedicat să participe la călătorie, ETI va încărca pasagerul cu taxele corespunzătoare.

Asigurare:

Taxa de participare nu include asigurarea privind cheltuielile în cazul renunţării la călătorie. Este recomandată încheierea unui astfel de contract. Pe lângă aceasta, este recomandată şi încheierea unei poliţe de asigurare, în special în ceea priveşte acoperirea cheltuielilor de întoarcere, în cazul unui accident sau îmbolnăviri.

Protecţie împotriva insolvenţei:

ETI, este înregistrat sub numărul 2005/0024, în registrul tur-operatorilor la Ministerul Federal al Economiei şi al Muncii, respectiv are asigurare împotriva insolvenţei la compania Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft. În caz de insolvenţă, toate pretenţiile trebuie declarate direct la lichidatorul competent, în termen de 8 săptămâni (Telefon: AssistanceInternational GmbH Waschhausgasse 2, 1020 Wien, Fax: +43 (1) 31670-70891 sau e¬mail ETI@call-us.com).

Adresă: Express Travel International GmbH, Karlsplatz 3, 1010
Wien, Tel.: +43 1 – 512 42 16, Fax: +43 1 – 512 42 17 E-mail:
info@eti.at, www.eti.at